Overfylt urinblære etter fødselen

En kvinne fikk påvist overfylt blære etter fødselen. Ved hjelp av urinkateter ble blæren tømt for mer enn 1000 ml urin. En så stor mengde kan gi skade på blæren.

Prosedyre for overvåking av blære etter fødsel er ikke fulgt i dette tilfellet. Seksjonen kartlegger tilfellene med overfylt blære for årsak og konsekvens.