Publisert februar 2017

Overfylt urinblære etter fødsler

I pasientsikkerhutsvalgets møte i oktober ble tre saker behandlet hvor kvinner fikk påvist overfylt urinblære etter fødselen. Ved hjelp av urinkateter ble blæren tømt for mer enn 1000 ml urin. En så stor mengde kan gi skade på blæren.

Prosedyre for overvåking av urinproduksjon etter fødsel ble fulgt i to av de tre tilfellene. Seksjonen kartlegger systematisk tilfellene med overfylt blære for årsak og konsekvens. Kvinnene ble fulgt opp i etterkant.