Overfylt urinblære etter operasjon

​En pasient hadde vært gjennom en gynekologisk operasjon og lå på oppvåkningsposten. Cirka to timer etter kom pasienten tilbake til sengeposten. Her oppga pasienten vannlatningstrang og sterke smerter. Pasienten klarte imidlertid ikke å late vannet på normal måte og urinblæren ble derfor tømt ved hjelp av et plastrør. Det kom da 1000 ml urin. En så stor urinmengde kan skade urinblæren. 

Seksjonen har rutiner for oppfølging av urinproduksjon, men disse er ikke fulgt i dette tilfellet. Hendelsen er tatt opp i personalgruppen for læring.