Overfylt urinblære under operasjon

En pasient var gjennom en kneoperasjon i narkose. Etter operasjonen var pasienten urolig og overfylt urinblære ble oppdaget. Denne ble tappet for cirka 1250 ml urin. En så stor mengde kan gi skade på urinblæren.

Rutinene for oppfølging av urinproduksjon under operasjon var ikke fulgt i dette tilfellet. Hendelsen er tatt opp i de involverte seksjoner for læring.