Publisert februar 2017

Overså benbrudd

En eldre pasient falt og skadet ankelen. Pasienten ble undersøkt, men røntgenbildene viste ikke brudd. Pasienten ble likevel innlagt på grunn av smerter og hjelp til å forflytte seg. Pasienten ble utskrevet etter noen dager med beskjed om at benet kunne belastes. Men smertene vedvarte og pasienten fikk ny røntgenundersøkelse. Denne viste brudd i benet, som ble behandlet. Bruddet var blitt oversett på de første røntgenbildene.

Hendelsen er tatt opp til læring i involverte seksjoner.