Overså skulder ut av ledd

Publisert februar 2017

En pasient oppsøkte sykehuset etter en skulderskade. Skulderen ble undersøkt og pasienten sendt hjem med armen i fatle. Pasienten var til ny kontroll etter 14 dager med samme resultat, men røntgenundersøkelse ble bestilt. Bildene viste at skulderen var ute av ledd. Pasienten ble innlagt og skulderen satt på plass. Pasienten hadde da gått med en oversett skulderskade i cirka fire uker. At pasienten ikke fikk nødvendig behandling rett etter skaden, vil føre til en varig skade. 

Hendelsen er tatt opp til læring i seksjonen. Vaktleger er også informert om viktigheten av røntgenundersøkelse ved akutte skader for å stille riktig diagnose.