Oversett brudd i benet

En yngre pasient oppsøkte skadestuen med smerter i benet etter et fall. Røntgenbilder ble tatt, men verken røntgenlegen eller legene som behandlet pasienten oppdaget noe brudd. Flere måneder etter ble pasienten henvist til sykehuset fra fastlegen grunnet vedvarende smerter. Ny undersøkelse viste at skaden i benet hadde medført et brudd. Pasienten måtte derfor gjennom en operasjon.

Hendelsen er tatt opp både internt i seksjonen og med røntgenavdelingen.