Publisert oktober 2017

Pasient ble ikke innkalt til kontroll etter operasjon

En pasient hadde vært gjennom en operasjon i urinveiene og skulle til kontroll etter tre måneder. Pasienten ble ikke innkalt, og etter flere måneder purret fastlegen på oppfølging. Kontrollen ble dermed flere måneder forsinket. Det viste seg at oppfølgingen var registrert feil i det pasientadministrative systemet.

Sykehuset arbeider for å få endret dataprogrammet slik at det ikke skal være mulig å gjøre slike feil. I påvente av dette inngår denne typen feilkilde i opplæringsprogrammet av brukerne.