Pasient døde

En pasient ble utskrevet etter å ha fått behandling for antatt lungebetennelse. Kort tid etter kom pasienten inn igjen med hjertestans og pågående hjertelungeredning. Pasienten ble erklært død i akuttmottaket. Obduksjonen viste at pasienten døde av en blodpropp i lungen.

Hendelsen er grundig gjennomgått ved seksjonen og av Fylkesmannen. Fylkesmannen har ikke funnet kritikkverdige forhold ved sykehusets håndtering av denne pasienten.