Pasient døde

En alvorlig syk pasient ble lagt inn med en infeksjon og behandlet med antibiotika. Under oppholdet fikk pasienten hjertestans. Pasienten var svært syk og hadde tidligere muntlig uttrykt ønske om at det ikke skulle igangsettes gjenopplivningsforsøk (lunge-hjerteredning) i en slik situasjon. Dette var imidlertid ikke dokumentert i journalen. Det ble derfor iverksatt gjenopplivning. Dette lyktes ikke og pasienten døde. 

Dersom en pasient ikke ønsker lunge-hjerteredning i en kritisk situasjon, skal dette journalføres slik at personalet som står i situasjonen er kjent med pasientens ønske. Hendelsen er tatt opp til intern læring i seksjonen.