Publisert februar 2017

Pasient døde 15 dager etter innleggelse

En eldre pasient ble akutt innlagt med benbrudd. Grunnet flere alvorlige tilleggssykdommer ble det besluttet at operasjon ikke kunne gjennomføres. Under oppholdet utviklet pasienten alvorlige komplikasjoner og ble overflyttet medisinsk overvåkningspost for intensiv behandling. Pasienten døde 15 dager etter innleggelse.

Hendelsen er tatt opp i involverte seksjoner. Det er også planlagt undervisning for å heve kompetansen om akutt kritisk syke pasienter.