Publisert oktober 2017

Pasient døde etter alvorlig infeksjon

En pasient ble akutt innlagt på grunn av magesmerter. Ulike typer undersøkelser av tarmene ble iverksatt. Det ble ved disse funnet flere utposninger på tarmen. På grunn av fare for betennelse i disse fikk pasienten antibiotika. Pasienten ble tiltagende dårlig med blant annet komplikasjoner fra lungene. Etter få timer døde pasienten. Obduksjonsrapporten viste at det hadde gått hull på flere utposninger på tarmen. Dette hadde ført til en alvorlig infeksjon.

Dødsfallet ble meldt til Statens helsetilsyn som oversendte saken til fylkeslegen. Fylkeslegen kom med bemerkninger i forhold til oppfølgingen av pasienten som sykehuset i ettertid har tatt opp til læring og kvalitetsforbedring.