Pasient døde etter inneklemt brokk

Publisert oktober 2017

​En pasient ble akutt innlagt på grunn av magesmerter. Pasienten ble raskt operert, og det ble funnet hull på tarmen forårsaket av et inneklemt brokk. Dette medførte en alvorlig infeksjon. Pasienten måtte gjennom flere operasjoner. Det ble iverksatt intensiv behandling, men pasienten døde etter få dager av infeksjonen.
Hendelsen er tatt opp i involverte seksjoner.