Publisert februar 2017

Pasient døde etter operasjon på hovedpulsåren

En pasient ble operert for dårlig blodsirkulasjon i hovedpulsåren. Under operasjonen ble en kunstig blodåre satt inn. Dagene etter operasjonen var fremgangen noe forsinket enn forventet og komplikasjoner fra mage- og tarmsystemet oppsto. Pasienten ble derfor operert på nytt. Komplikasjonene viste seg å være så omfattende at det ikke var forenlig med videre liv. Pasienten døde kort tid etterpå.

Komplikasjonen som inntraff er kjent, men sjelden. Hendelsen er grundig diskutert i seksjonen og ekstra utredningstiltak er innført for å minimere risiko hos pasienter til denne type operasjon.