Publisert oktober 2017

Pasient døde etter tarmoperasjon

En pasient var gjennom en tarmoperasjon og hadde reist hjem etter denne. Etter noen dager ble pasienten innlagt på nytt med nedsatt allmenntilstand og magesmerter. Undersøkelser viste at det var en blodansamling i operasjonsområdet og tegn til infeksjon, samt problemer med nyrefunksjonen. Behandling ble iverksatt. Pasienten hadde tidligere vært gjennom en hjerteoperasjon, og gikk på blodfortynnende medisiner. Pasienten fikk etterhvert problemer med både hjerte- og lungefunksjonen. Dette ble fulgt opp med behandling. Pasienten ble tiltagende dårlig og døde etter få dager.

Hendelsen er diskutert i involverte seksjoner. Etter hendelsen er det også laget en ny retningslinje for dosering av blodfortynnende medikamenter i forbindelse med operasjon.