Pasient falt under toalettbesøk

Publisert februar 2017

En pasient var innlagt med alvorlige skader etter en ulykke. I forbindelse med toalettbesøk falt pasienten mens helsepersonellet sto på utsiden av døren. Pasienten burde på grunn av skadene fra ulykken ikke vært forlatt alene på toalettet. Fallet førte imidlertid ikke til ytterligere skade på pasienten.

Etter hendelsen ble pasienten kontinuerlig observert av helsepersonell.