Pasient falt ut av sengen

​En alvorlig syk pasient som hadde vært sengeliggende uten tegn til å ville stå opp på egen hånd, ble funnet på gulvet med en flenge over øyet. Pasienten hadde klatret over sengehesten og falt.

Risikoen for fall hos denne pasienten var vurdert og tiltak satt inn for å hindre at det skulle skje. Seksjonen har gjennomgått hendelsen for å sikre at det gjøres daglige vurderinger av fallrisiko.