Pasient falt ut av sengen i akuttmottaket

En pasient ble innlagt i akuttmottaket etter flere krampeanfall. Pasienten ble lagt på enerom til observasjon. Etter cirka to timer ble pasienten funnet på gulvet til tross for at sengegjerder var satt opp. Grunnet stor pågang i akuttmottaket var pasienten ikke blitt tilsett i denne perioden. Pasienten fikk ingen skader av fallet.

Akuttmottaket er etter hendelsen blitt styrket med økt sykepleierbemanning og tilstedeværelse av overlege i medisin.