Publisert februar 2017

Pasient fikk alvorlige komplikasjoner etter blodåreoperasjon

En pasient ble operert for utvidelse av hovedpulsåren med innsetting av kunstig åre. Ubehandlet  er dette en potensielt dødelig sykdom. Etter operasjonen fikk pasienten flere alvorlige komplikasjoner og reoperasjon var nødvendig. Komplikasjonene førte til svært alvorlige og varige konsekvenser for pasienten.

Hendelsen er gjennomgått i seksjonen for læring.