Publisert februar 2017

Pasient fikk blødning etter ryggoperasjon

To dager etter ryggoperasjonen fikk pasienten økende smerter i det ene benet. Røntgenundersøkelse viste oppsamling av blod i det opererte området og ny operasjon var nødvendig for å fjerne blødningen. Grunnet plassmangel ble pasienten etter den første operasjonen plassert på en annen sengepost enn vanlig, hvor oppfølging av pasienten kunne vært bedre slik at eventuelle komplikasjoner raskere kunne oppdages.

Rutiner for utvelgelse av hvilke pasienter som må flyttes grunnet plasshensyn er tatt opp i involverte seksjoner.