Publisert oktober 2017

Pasient fikk blødning under undersøkelse

En pasient var inne til en undersøkelse av lungene. Når det ble tatt en vevsprøve i lungen oppstod det en blødning. Pasienten måtte få lagt ned et pusterør og blødningen ble stoppet. Dette er en kjent, men sjelden komplikasjon. Blødningen stoppet raskt og pasienten kunne reise hjem to dager senere.

Hendelsen er fulgt opp i klinikken i etterkant.