Pasient fikk feil bedøvelsesmiddel

​En pasient skulle få sydd et større sår i lokalbedøvelse. Etter at lokalbedøvelsen var satt, ble pasienten uvel. Det viste seg at lokalbedøvelsesmiddelet var i en vesentlig sterkere konsentrasjon enn normalt til denne type operasjoner. Dessuten benyttes middelet til helt annen type behandling og var ikke tilstrekkelig kontrollert i forkant. Pasienten ble nøye overvåket etter hendelsen og kom seg fint uten ytterligere behandling. Inngrepet ble gjennomført som planlagt.

Rutinen med at to personer skal kontrollere legemidler som settes i sprøyte eller gis i blodårene ble ikke fulgt i dette tilfellet. Hendelsen er tatt opp med involvert personell og benyttet til læring i involverte seksjoner.