Publisert september 2017

Pasient fikk hjertestans og døde

En pasient som var til konsultasjon ved en poliklinikk, fikk hjertestans i forbindelse med en undersøkelse. Personellet i poliklinikken utløste en alarm som varslet et akutteam som rykket ut til den aktuelle pasienten. En deltager i akutteamet fikk ikke varsel om hendelsen og dermed heller ikke tatt med utstyr som benyttes til gjenoppliving. Ti minutter gikk før vedkommende ble varslet. Pasienten døde.

I dette tilfellet hadde mangel på utstyret ingen konsekvenser for utfallet. Benyttet personsøker ble testet, men ingen feil funnet. Personsøkerne testes nå jevnlig.