Pasient fikk ikke blodfortynnende medikament

En pasient skulle få et blodfortynnende medikament etter operasjonen. Medikamentet var notert korrekt av lege, men overføringen til den elektroniske kurven (oversikt over ulike parametre i pasientens tilstand) som benyttes etter operasjonen var ikke utført. Pasienten fikk derfor ikke medikamentet før dagen etter. Hendelsen fikk ingen konsekvens for pasienten.

Nye retningslinjer er nå innført som skal sikre korrekt overføring av medikamenter mellom kurver.