Publisert februar 2017

Pasient fikk ikke blodfortynnende medisin

En innlagt pasient fikk ikke sin blodfortynnende medisin på to dager da medisinen ikke var dosert på medisinkurven. Pasienten tok ikke skade av hendelsen.

Hendelsen er gjennomgått i seksjonen for læring.