Publisert oktorber 2017

Pasient fikk påvist brudd etter fall

En pasient ble fulgt ut til dagligstuen kort tid etter ankomst til avdelingen. På vei dit falt pasienten og landet på hoften. Røntgen påviste brudd og pasienten måtte opereres. Pasienten var i forkant av hendelsen oppfattet som selvhjulpen, men det var ikke kartlagt fallrisiko knyttet til pasientens innleggelsesdiagnose.

Hendelsen er tatt opp i seksjonen til læring.