Pasient fikk pusteproblemer under transport

En pasient med en alvorlig og kronisk sykdom ble akutt innlagt grunnet økt slimproduksjon i luftveiene og lav oksygenkonsentrasjon i blodet. I tillegg hadde pasienten infeksjon i urinveiene. Pasienten ble undersøkt i akuttmottaket og det ble besluttet overflytting til sengepost. Pasienten ble flyttet dit ved hjelp av portør. Ved ankomst sengepost hadde pasienten pusteproblemer og lav oksygenkonsentrasjon i blodet til tross for oksygenbehandling. Tiltak ble umiddelbart satt i gang. Sengeposten var ikke informert om pasientens pusteproblemer, kun om infeksjonen i urinveiene. Det antas at pasienten ble uforutsett akutt dårlig under transport.

Ut i fra pasientens tilstand i akuttmottaket ble det vurdert at denne pasienten kunne flyttes ved hjelp av portør og ikke nødvendigvis sykepleier. Hendelsen er tatt opp med involvert personell.