Pasient forsvant fra seksjonen

En pasient forsvant fra seksjonen og ble funnet gående utenfor sykehuset. Pasienten var da sterkt nedkjølt. Tiltak for å varme pasienten ble satt i gang.

Hendelsen medførte ingen komplikasjoner i etterkant og er tatt opp for læring i flere avdelinger.