Publisert februar 2017

Pasient hadde overfylt urinblære

En pasient ble akutt innlagt med smerter i et ben etter fall. Brudd ble ikke funnet, men pasienten ble innlagt for mobilisering. Ved ankomst sengepost oppdages at pasienten hadde 1000 ml urin i blæren, som ble tømt ved hjelp av et plastrør (kateter). En så stor urinmengde kan skade blæren. Ved innleggelse var pasienten kartlagt for eventuelle urinveisproblemer. Pasienten hadde ikke oppgitt trang til å late vannet i tiden før overflytting til sengeposten. I tillegg var urinprøve tatt i denne perioden. Urinprøve forutsetter at pasienten har hatt vannlatning.

Hendelsen er tatt opp med involvert personell.