Publisert februar 2017

Pasient hadde overfylt urinblære etter operasjon

Pasienten på oppvåkningsposten følte trang til vannlatning kort tid etter operasjonen, men klarte ikke dette selv. Urinen ble derfor tappet ved hjelp av et plastrør (kateter). Pasienten hadde 1100 ml urin i blæren. En så stor urinmengde kan skade urinblæren. Under operasjonen hadde pasienten innlagt urinkateter, men dette ble fjernet da operasjonen var ferdig. Det hadde da kommet lite urin fra kateteret.

Rutinen for fjerning av urinkateter etter operasjon i narkose er endret etter hendelsen.