Pasient lå uten observasjon i akuttmottaket

En kreftsyk pasient ble innlagt i akuttmottaket med nedsatt almenntilstand. Pasienten skulle flyttes ved hjelp av portør til sengepost for videre undersøkelse og behandling. En misforståelse gjorde at ansvarlig sykepleier trodde at portør hadde hentet og levert pasienten til sengepost. Pasienten ble derfor flyttet i det pasientadministrative systemet. Etter cirka to timer ringte imidlertid pasienten i klokken i akuttmottaket. Pasienten hadde i denne tiden vært uten observasjon. Pasienten ble raskt overflyttet til aktuell sengepost. Hendelsen fikk ingen konsekvens for pasienten.

Hendelsen er tatt opp i aktuell seksjon for læring.