Publisert oktober 2017

Pasient med blodforgiftning fikk dobbel dose antibiotika

En pasient hadde fått cellegiftbehandling på grunn av kreft. Få dager etter behandlingen møtte pasienten i akuttmottaket med symptomer på blodforgiftning. Dette ble stadfestet ved undersøkelse og svar på blodprøver. Antibiotikabehandling ble umiddelbart iverksatt. Grunnet misforståelse i kurveføringen av antibiotika fikk pasienten en ny dose etter overflytting til sengeposten. Den type antibiotika pasienten fikk kan ved for høye doser gi nyresvikt. Pasienten fikk ingen skade av feilmedisineringen.

Det er etter hendelsen laget nye rutiner for oppfølging og behandling av pasienter med blodforgiftning. Rutinene for kurveføring er tydelige, men ikke fulgt i dette tilfellet.