Publisert oktober 2017

Pasient med demens forlot sykehuset

En innlagt pasient med demens forlot sykehuset og ble funnet gående på vei hjem. Pasienten hadde fått tett oppfølging av personalet, men det var ikke funnet behov fastvakt i forkant av hendelsen. Pasienten fikk ingen skade av hendelsen og det ble satt inn fastvakt under resten av oppholdet.

Alle ansatte i en seksjon må være informert hvis det er pasienter som er demente og kan vandre ut av seksjonen. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle behov for fastvakt.