Publisert februar 2017

Pasient med diabetes fikk ikke riktig behandling før operasjon

En pasient med diabetes skulle gjennom en operasjon. Spesielle behandlingsopplegg skal følges ved faste og operasjon for å holde pasientens blodsukker innenfor akseptable nivåer. Ved ankomst til operasjonsstuen var denne behandlingen ikke satt i gang, og kontroll av blodsukkeret viste at dette var for lavt. Behandling ble gitt og operasjonen gjennomført. Pasienten skulle også hatt andre medikamenter før operasjonen, som heller ikke var gitt.

Hendelsen er tatt opp i aktuell seksjon hvor flere tiltak er gjennomført for å hindre gjentagelse.