Publisert september 2017

Pasient med flere alvorlige sykdommer døde

En pasient ble akutt innlagt med brudd i begge benene. På grunn av flere alvorlige sykdommer og pasientens dårlige almenntilstand ble ikke operasjon av bruddene gjennomført. Under oppholdet ble pasienten tiltagende dårlig. Behandling ble satt i gang, men pasienten døde 15 dager etter innleggelsen.

Oppfølgingen av sykdomsforløpet er diskutert i involverte faggrupper.