Pasient med hjerneblødning måtte forflytte seg selv

​​En pasient med akutt hjerneblødning lå i akuttmottaket i påvente av transport til Oslo universitetssykehus. Da pasienten skulle flyttes fra seng til transportbåre, ble pasienten selv bedt om å reise seg og forflytte seg til båren.

I henhold til prosedyre for pasienter med hjerneblødning skal disse ha absolutt flatt sengeleie. Prosedyren er tatt opp i internundervisningen i aktuell seksjon. Hendelsen er også tatt opp med involvert personell for læring.