Pasient med lårbensbrudd falt delvis ut av sengen

​En senil dement pasient ble akutt innlagt etter fall. Røntgenbildene viste brudd i øvre del av lårbenet. I påvente av videre undersøkelse lå pasienten i akuttmottaket. Pasienten lå rolig i sengen og sengegjerder ble derfor ikke satt opp. Ved neste tilsyn sto imidlertid pasienten på gulvet med setet fortsatt på sengekanten og var i ferd med å falle ut av sengen. Pasienten ble lagt i seng, men hadde betydelig smerter etter bevegelsen av benet som var brukket.

Bemanningen i akuttmottaket er styrket etter hendelsen. I dette tilfellet burde også sengegjerder vært satt opp.