Publisert februar 2017

Pasient med overfylt blære etter operasjon

En pasient ble operert i benet og fikk bedøvelse i ryggen. Overfylt urinblære ble oppdaget på oppvåkingsposten og tappet for 1100 ml urin. En så stor urinmengde kan skade blæren. Pasienter som får bedøvelse i ryggen skal ha en plastslange i urinrøret for å hindre overfylt urinblære, men denne prosedyren var ikke fulgt i dette tilfellet. 

Hendelsen er tatt opp til læring i seksjonen.