Publisert februar 2017

Pasient med overfylt urinblære

​En pasient ble akutt innlagt etter en operasjon noen dager tidligere. I tillegg til komplikasjoner etter operasjonen ga pasienten uttrykk for vannlatningsbesvær ved innleggelsen. Overfylt urinblære ble påvist og ved hjelp av urinkateter ble den tømt for 1100 ml urin.

I dette tilfellet har observasjon av pasientens vannlatning vært utilstrekkelig til tross for at dette var bemerket ved innleggelsen. Hendelsen fikk ingen konsekvenser for pasienten, som er fulgt opp i etterkant. Hendelsen er tatt opp til læring i seksjonen.