Publisert oktober 2017

Pasient mottok feil behandling

En innlagt pasient ble behandlet for blodpropp i lungen etter at sykepleier hadde mottatt telefon fra røntgenlege og bragt dette videre til behandlende lege. Ved gjennomgang av pasientens røntgensvar to dager senere viste det seg at pasienten ikke hadde blodpropp i lungen, og at pasienten dermed hadde mottatt feil behandling. Pasienten fikk ingen skade av hendelsen.

Her har det vært en kommunikasjonssvikt og behandlende lege har ikke sett på røntgenbeskrivelsen, men startet behandling på bakgrunn av telefonisk beskjed. Sykehusets retningslinjer har ikke blitt fulgt.