Publisert september 2017

Pasient rev selv ut plastslange til magen og delvis plastrør i vene

En alvorlig syk pasient lå på intensiv. Pasienten fikk væsker og medikamenter gjennom et plastrør som var lagt inn i en stor vene, samt ernæring via en plastslange som var lagt ned i magen. Grunnet sterk uro rev pasienten ut plastslangen som var i magen, og plastrøret som gikk til venen ble delvis dradd ut. Dette medførte at væsker og medikamenter ikke lenger kom inn i åren, men i vevet utenfor. Dette medførte ingen skade på pasienten. Pasienten hadde kontinuerlig tilsyn av pleiepersonell.

Hendelsen er i etterkant fulgt opp i seksjonen.