Publisert februar 2017

Pasient skled på operasjonsbordet

En overvektig pasient var gjennom en operasjon. I forbindelse med operasjonen måtte hodeenden senkes og bordet vippes til den ene siden. Grunnet utilfredsstillende plassering av støtter, skled pasienten på operasjonsbordet. I tillegg var operasjonsbordet ikke sikret mot å dreie om sin egen akse. Under operasjonen dreide derved operasjonsbordet slik at slanger til narkosen løsnet. Dette ble umiddelbart oppdaget og korrigert.

Bruk og plassering av støtter, spesielt til overvektige pasienter, er tatt opp i involverte seksjoner. Ansvar for låsing av operasjonsbordet er også tatt opp og ansvaret er nå tydelig definert på personer i operasjonsteamet.