Publisert februar 2017

Pasienten fikk hjertestans og døde

En pasient med kjent alvorlig hjertesykdom ble lagt inn med uregelmessig, rask hjertefrekvens. Tilstanden ble oppfattet som nyoppstått og medisin ble gitt for å normalisere hjerterytmen. Pasienten fikk hjertestans og døde kort tid etter. Ved gjennomgang av hendelsen viste det seg at pasienten hadde hatt uregelmessig hjertefrekvens en stund. Dette var dokumentert i ambulansejournal, men ikke oppfattet av behandlende lege. Obduksjonen viste at pasienten hadde en alvorlig hjertesvikt og svært dårlig hjerteklaff. Det er derfor usikkert om det var medisineringen eller den oppståtte raske hjertefrekvensen som førte til hjertestansen.

Hendelsen er tatt opp til læring for å sikre at viktige opplysninger blir gitt i akutte situasjoner.