Publisert oktober 2017

Påvist overfylt urinblære etter fødsel

Pasientsikkerhetsutvalget behandlet tre hendelser der kvinner har fått påvist overfylt blære etter fødsel. Ved hjelp av urinkateter ble blæren tømt for over 1000 ml urin. En så stor mengde kan gi skade på blæren. Prosedyren for overvåking av urinproduksjon etter fødsel ble ikke fulgt i disse tilfellene.

Seksjonen kartlegger systematisk tilfellene med overfylt blære for årsak og konsekvens. Kvinnene ble fulgt opp i etterkant.