Publisert september 2017

Pusteproblemer ved oppvåkning av narkose

En pasient hadde vært gjennom en undersøkelse i narkose. I oppvåkningsfasen oppsto en komplikasjon i luftveiene som gjorde det vanskelig å puste for pasienten. Oksygenkonsentrasjonen i blodet falt og tiltak ble satt inn, blant annet ved hjelp av medikamenter, som gjorde at pasienten fikk normal pust igjen. Hendelsen fikk ingen ytterligere konsekvens for pasienten.

Hendelsen er en kjent komplikasjon ved oppvåkning av narkose.