Reoperert etter ortopedisk inngrep

En pasient ble operert for brudd i en ankel. Røntgenbildene i etterkant viste ikke tilfredsstillende resultat og pasienten måtte derfor gjennom en ny operasjon.

Hendelsen er tatt opp i seksjonen for diskusjon og læring.