Publisert februar 2017

Ryggbedøvelse gitt i blodåre

En pasient skulle gjennom en operasjon. Som en del av smertebehandlingen under og etter operasjonen fikk pasienten lagt inn et plastrør i ryggen for bedøvelse. Beskjed ble gitt om å sette en viss dose av et medikament i plastrøret. Medikamentet ble isteden satt i et plastrør som lå i pasientens blodåre. Feilen ble umiddelbart oppdaget og pasienten overvåket etter hendelsen.

Medikamentet som ble gitt feil kunne gitt forstyrrelse i hjerterytmen. Hendelsen er tatt opp til læring i seksjonen.