Publisert februar 2017

Sen operasjon av brudd i øvre del av lårbenet

​To pasienter ble operert for brudd i øvre del av lårbenet. Grunnet kapasitetsproblemer ved operasjonsavdelingen ble operasjonen utført cirka to og et halvt døgn etter at den ene pasienten kom til sykehuset og cirka fire døgn etter at den andre pasienten ankom sykehuset. Nasjonale anbefalinger angir at pasienter med hoftebrudd bør opereres raskt og fortrinnsvis innen 24 timer og senest innen 48 timer. Lengre ventetid kan føre til mer smerte og komplikasjoner, flere liggedager og økt dødelighet.

Optimalisering av driften av operasjonsstuene er et pågående prosjekt ved sykehuset.