Skade på urinleder ved fjerning av livmor

​En kvinne ble operert for å fjerne livmoren. Litt over en måned etter inngrepet, ble kvinnen innlagt med feber og smerter. Undersøkelser viste at den ene urinlederen var blitt skadet i forbindelse med operasjonen. Dette ble i første omgang behandlet med drenasje av urinen via kateter innlagt til nyren. Etter to måneder ble pasienten operert med innsettelse av den uskadde delen av urinlederen til urinblæren. Pasienten har etter dette hatt normal urinlederfunksjon.

Hendelsen er en kjent komplikasjon ved denne operasjonen. Denne type operasjonskomplikasjoner registreres i nasjonal database og gjennomgås i seksjonen for å unngå tilsvarende hendelser.