Skade på urinveiene ved gynekologisk operasjon

Publisert februar 2017

Under en gynekologisk operasjon oppsto komplikasjoner som involverte både urinblæren og en urinleder. Spesialister fra andre fagområder ble tilkalt og hjalp til slik at pasientens skader ble reparert. Pasienten fikk forlenget behandlingstid etter hendelsen.

Komplikasjoner etter operasjoner følges opp i et eget register ved sykehuset.